Kontakt

Kasa pływalni.
sobczykw@uek.krakow.pl
tel: 12 293 56 73